متصل شوید

به جامعه ما بپیوندید. با افراد جدید آشنا شوید و حلقه آشنایانتان را گسترش دهید!

با عرض پوزش، ما در حال حاضر هیچ رویدادی نداریم.
نمایش همه رویدادها

خدایا دلم معجزه ای می خواهد در حد خدا بودنت! - احساس لال

وقتی زندگی از دهن افتاد، مهم نیست زنده ای یا مرده!
وقتی حال و هوای چشمات بارونی شد، دیگه مهم نیست داخل جمع باشی یا در خلوت!
وقتی حس اعتماد از دست میره، دیگه مهم...
نمایش بیشتر

Anita یک پوشش نمایه جدید دارد. 2 ماه قبل
Diaries Land یک پوشش نمایه جدید دارد. 2 ماه قبل
مدیر سایت یک پوشش نمایه جدید دارد. 2 ماه قبل