+1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان شهرستان خرم اباد بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی بوده است. جامعه آماری شامل 50 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان خرم آباد بوده که از طریق جدول مورگان تعداد 44 نفر به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 747/0 محاسبه شد. همچنین برای بررسی سه فرضیه اخص و فرضیه اصلی تحقیق از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. در پایان به این نتیجه رسیدیم که امکانات سخت افزاری سازمان و میزان مهارت های نرم افزاری کارکنان با اثربخشی سازمانی ارتباط معنی دار و مستقیم دارد.

کلیدواژگان: فناوری اطلاعات (IT)، فناوری ارتباطات (ICT)، اثربخشی سازمانی.

0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

مقدمه

شاید بتوان گفت تفاوت مهاجرت با فرار مغزها در این است که معمولاً مهاجرت به صورت دوطرفه و در حالت عادی انجام می پذیرد. در حالی که فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان عمدتاً به صورت یک طرفه انجام می گیرد.

پدیده فرارمغزها در سال های اخیر یکی از مهمترین مسائل بحث برانگیز کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشور کانادا بوده است. پدیده فرار مغزها باعث بیرون رفتن مغزها یا متفکران از یک سرزمین می شود. در سده نوزدهم تا جنگ جهانی اول، ایالات متحده آمریکا مهمترین کشور مهاجرپذیر بود، زیرا بهره برداری از منابع آن سرزمین و ایجاد تأسیسات زیربنایی از جمله شبکه راه های ارتباطی، راه آهن و ... به نیروی انسانی بسیاری نیاز داشت. بعدها صنعتی شدن آن کشور باعث شد که ماهیت مهاجرپذیری آن تغییر کند. نتیجه اینکه خیل عظیم متخصصان، مهندسان و دیگر افراد کشورهای در حال توسعه ترک دیار کردند و غارت سرمایه های انسانی شروع شد.

0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

مقدمه

انسان موجودی است ذاتاً اجتماعی. این ویژگی از یک طرف و فشار طبیعت از سوی دیگر انسان را به سمت تشکیل جامعه سوق داد. در ابتدا این جوامع کوچک بود و به خانواده محدود می شد. اما افزایش جمعیت به بزرگتر شدن جوامع و تشکیل دهکده ها، قبیله ها، شهرها و کشور انجامید.

در چنین شرایطی وظایفی جدید برای مردم به وجود آمد که آنها را در مقابل هم مسئول می ساخت. آزادی هر شخص باید محدود می شد تا منجر به از بین رفتن آزادی دیگران نمی شد. این مشکل در جوامع کوچک، مانند خانواده، با قبول یک سری قراردادهای متقابل قابل حل بود و در قبیله ها و دهکده ها گاهی با ریش سفیدی و نظر بزرگان حل می شد. اما انسان به زودی پی برد که جامعه برای بقا به یک نظم کلی نیاز دارد. در هر جامعه باید قوانینی وضع و به اجرا گذاشته شود. اما آیا قوانین خود به خود وضع و اجرا می شد؟ اصلا چرا باید خود را مجبور به اطاعت از این قوانین می کردند؟

آمار بازدید سایت

114871
امروز:  امروز: 34
دیروز:  دیروز: 76
این هفته:  این هفته: 233
این ماه:  این ماه: 11793
کل بازدید:  کل بازدید: 114871
Statistik created: 2017-01-20T07:06:44+03:30
آی پی شما: 54.147.253.45